Firma Zakład Instalacji Zewnętrznych Sieci „KAN-WOD” została założona w 1999 r. jako spółka rodzinna ojca Izydora z synem Tomaszem. W początkowym okresie firma wykonywała wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz centralnego ogrzewania. W latach 2000 rozwój firmy spowodował rozszerzenie zakresu prac i całkowite przekierowanie usług na wykonawstwo zewnętrzne sieci wodnokanalizacyjnych. Aktualnie firma specjalizuje się w realizacji robót inżynieryjnych w zakresie zewnętrznych sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych melioracyjnych, odwodnieniach oraz przeciskach pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi, a także w robotach ziemnych. Dysponujemy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, a także własnym zapleczem technicznym i sprzętowym, które pozwala nam na podejmowanie wszelkich wyzwań. Nasza współpraca obejmowała  Urząd Miasta i Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz klientów indywidualnych, a także szereg robót dla firm z sektora generalnego wykonawstwa. Zapraszamy do współpracy.

Copyright © 2017 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy

Search